Чифликът Орманлия е едно от най-старите османски феодални имения, създадено в средата на XVII век край днешното село Лесново (община Елин Пелин) и просъществувало цели три столетия.

През XVI век е земите на които по-късно е създаден чифликът са хас на султанската съпруга Хамашелд. В средата на XVII век е дарено на Шефкет, син на Мюмюн ага от град Щип с условието да обрботва земята. Именно той създава чифлика Орманлия, ставайки първия му господар.

След смъртта на Шефкет ага, чифликът остава без собственик и се саморазрушава. Едва в началото на XIX век Марашли Али паша го възстановява, превръщайки го в лятна резиденция на румелийските валии. Паркът на чифлика е голям, ограден е с кирпичени зидове и в него растат вековни брястове. В средата му е разположен типичен османски конак. Постройката е едноетажна, но с много одаи и голям чардак. Отделна постройка представлява харемът на конака.

След като столицата на Румелийския еялет е преместена от София в Битоля, чифликът остава ловна резиденция на софийските мютесарифи, заедно с друг подобен чифлик наречен Чардаклия (дн. Дворецът Врана). През 1841 г. френският икономист Жером-Адолф Бланки приема поканата на тогавашния софийски управител да гостува в чифлика и оставя негово подробно описание в книгата си  „Voyage en Bulgarie pendant l’année 1841“.

През 60-те години на XIX век мютесарифът Ахмед Расим продава чифлика на тогавашния военен управител на София Осман паша. Така той губи официалния си характер и се превръща в частно имение.

След Освобождението, Мурад бей продава чифлика на софийския капзамал Велин и на сина му Спас. Наричано Спасови чифлици, имението оцелява до колективизацията на земята в средата на ХХ век. За жалост днес от някогашните внушителни конаци не е останало нищо.

 

Реклами